Publikace- strukturovaný seznam (takřka kompletní)

(a) Vědecké monografie a knihy
 
Bosák, P., J.Glazek, D.Ford, I. Horáček (eds.), 1989: Paleokarst. A Systematic and Regional Survey. Elsevier-Academia, Amsterdam-Praha. 728 pp.
Fejfar,O., I.Horáček, 1983: Zur Entwicklung der Kleinsäugerfaunen im Villányium und Alt-Biharium auf dem Gebiet der ČSSR.  Schriftenr. geol. Wiss., Berlin, 19-20: 111-208.
Hanák, V., I. Horáček, J.Gaisler (eds.), 1989: European Bat Research 1987. Charles Univ. Press, Praha. 718 + xxii pp.
Horáček, I.,  Gaisler, J., Hanák, V., 2000: The Bats of the Palearctic Region: a taxonomic and  biogeographic review.  pp. 11-157  In: Woloszyn, B.W. (ed.):  Proc. 8th EBRS, PAN Krakow.
Horáček, I., V.Ložek, 1988: Palaeozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. Rozpravy ČSAV, ř.MPV, 98: 106 pp.
Horáček, I., V.Vohralík (eds.), 1992: Prague Studies in Mammalogy. Karolinum, Praha. 245 + xxii pp.
Horáček, I., J.Mlíkovský (eds.), 2001: Papers in paleomammalogy honoring Prof.Dr. Oldřich Fejfar. Lynx N.S. 33: 1-399.
Horáček, I., 2001:  On the early history of vespertilionid bats in Europe: the Lower Miocene record from the Bohemian Massif. Lynx 33: 123-154

(b) Kapitoly v monografiích

Bosák, P., I.Horáček, V.Panoš, 1989: Paleokarst in Czechoslovakia. pp. 107-135. In: Bosák et al. (eds.): Paleokarst. Elsevier-Academia.
Horáček, I., P.Bosák, 1989: Special characters of paleokarst studies. pp. 565-568. ibid.
Horáček, I., L.Kordos, 1989: Biostratigraphic investigations in paleokarst. pp. 599-612. ibid.
Horáček, I., 1999: Myotis dasycneme. pp. 108-109.  In: Mitchell-Jones A.J. et al. (ed.): The Atlas of European Mammals. Poyser Natural History London. 484 pp.
Horáček, I., 2000: Vertebrate remains in Horka-Ondrej: a summary. pp. 189-195 In: Kaminská L.: Horka-Ondrej: Research of a Middle Paleolithic Travertine Locality. Archaeologica Slovaca Monographiae XVII. AÚ SAV Nitra. 202 pp.
Horáček, I.: Historický vývoj fauny střední Evropy. In: Anděra, M., Hanák, V., Zima, J. (eds.): Fauna ČR - Savci. Academia, Praha (v tisku)
Horáček, I.: Vývojová minulost a chorologický status jednotlivých druhů. ibid.
Horáček, I.: Rod Plecotus.   ibid.
Horáček I., Dulic B., 2004: Plecotus auritus. Pp. 953-999 pp. 911-941 In: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Saugetiere Europas. Vol.    Fledermause II.
Horáček I., Bogdanowicz W., Dulic B., 2004: Plecotus austriacus. Pp.1001-1049 In: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Saugetiere Europas. Vol.    Fledermause II.
Horáček I., Benda P., 2004: Hypsugo savii. In: Krapp, F. (ed.): Handbuch der Saugetiere Europas. Vol.    Fledermause II.
Horáček I, 2003: What is a mammal?  pp. 3-17   In: Grzimek´s Animal Life Encyclopaedia, Vol 12 (Mammals – Vol. 1 of 5), Gale Inc. NY, 600 pp.
Horáček, I., R.Arlettaz: Genus Otonycteris and Otonycteris hemprichi. In: Kingdon J., D.Happold and T.Butynski (ed.): The Mammals of Africa. Academic Press, London. (v tisku)

Horáček, I., V,.Hanák, J.Gaisler 2005: Dlouhodobé změny biodiversity netopýrů: zpráva o nejrozsáhlejším monitorovacím programu v ČR 1969-2004. pp. 105-115 + 22 Obr. In: Vačkář D. (ed.): Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha. 298 pp.

Dreslerová D., Horáček I., Pokorný P., 2007: Přírodní prostředí Čech a jeho vývoj. pp. 23-50 In: Kuna M. (ed.): Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. ArÚ AV ČR Praha 163 pp.

Horáček I., 2008: Jak se zviřátka rozkmotřila a co z toho pošlo. pp. 63-76 In: Pokorný P., Bárta M. (eds.): Něco překrásného se končí - Kolapsyv přírodě a společnosti. Nak. Dokořán, Praha, 255 pp.

Horáček I., 2008: K fotografii na frontispisu - epilog. pp.251-252  pp. 63-76 In: Pokorný P., Bárta M. (eds.): Něco překrásného se končí - Kolapsyv přírodě a společnosti. Nak. Dokořán, Praha, 255 pp.

(c) Původní práce a práce v recenzovaných sbornících

Horáček, I., 1967: Pražské havraní kolonie. Živa 15: 157.
Krátký.J., L.Hůrka, I.Horáček, 1969: Abendsegler (Nyctalus noctula) in Sommerquartieren von Mausohren (Myotis myotis) in Böhmen und der Slowakei. Myotis, Bonn, 7: 20-21.
Horáček, I., 1970: Zur Frage der Höchstalters tschechoslowakischen Fledermäuse. Myotis, Bonn, 8: 39.
Horáček, I., 1970: Myotis mystacinus, Eptesicus serotinus. In: Faunistické materiály z východních Čech. Práce a studie-přír., 2: 223.
Horáček, I., 1971: Neobvyklý způsob zimování netopýra pozdního (Eptesicus serotinus). Lynx, 12: 33-36.
Horáček, I., 1971: K výskytu netopýra brvitého (Myotis emarginatus) v Čechách. Lynx, 12: 37-42.
Horáček, I., 1971: Jugendtransport beim Mausohr (Myotis myotis). Myotis, Bonn, 9: 23-24.
Horáček, I., D.Vítek, A.Taušl, J.Červený, 1971: Issledovanije za drebnite bozajnicite na Rodopite. Rodopski peščernjak, Čepelare, 54:  40-44.
Horáček, I., 1973: Letní výskyt Corvus monedula soemmeringi ve východních Čechách. Práce a studie - přír., 5: 262-263.
Horáček, I., J.Červený, A.Taušl, D.Vítek, 1974: Notes on the mammal fauna of Bulgaria (Insectivora, Chiroptera, Rodentia). Věst.čs. spol. zool., 36: 19-31.
Horáček, I., 1975: Notes on the ecology of bats of the genus Plecotus Geoffroy, 1818 (Mammalia, Chiroptera). Věst.čs.spol. zool., 37: 195-210.
Horáček, I., J.Kročko, 1975: Zur Frage des Höchstalters tschechoslowakischer Fledermäuse II. Myotis, Bonn, 13: 61.
Horáček, I., 1976: Přehled výsledků a poznámky k metodice výzkumu netopýrů v jeskyních ČSSR. Krasový sborník Praha, 5: 5-30.
Horáček, I., 1976: Přehled kvartérních netopýrů Československa. Lynx, 18: 35-58.
Horáček, I., J.Zima, 1978: Net-revealed cave visitation and cave-dwelling in European bats. Folia Zool. Brno, 27: 135-148.
Gaisler,J., V.Hanák, I.Horáček, 1978: Present Status of Bat Research in Czechoslovakia. Bat Res.News, Ottawa-NY, 19: 37-46.
Horáček, I., J.Zima, 1978: Specifity of selection pressure as the factor causing parallel evolution in bats. Proc.Symp. Natural Selection, Praha. 115-124.
Zima, J., I.Horáček, 1978: Factors of diversification of mammalian taxa. ibid., 687-696.
Horáček, I., 1979: Poznámky ke kvartérním faunám jižních Čech - 1. Sudslavice (Chiroptera). Acta sci.nat.Mus. Bohem. merid., Č.Budějovice, 19: 73-76.
Horáček, I. 1979: Chiroptera. In: Šibrava,V. (ed.): Erforschung der Pleistozänablagerungen auf dem Hügel Zlatý kopec bei Přezletice (NO-Rand von Prag). Antropozoikum Praha, 12: 100-102.
Horáček, I., 1979: Výplně 4. sluje na Chlumu u Srbska a jejich význam pro kvartérní stratigrafii. Český kras Beroun, 4: 19-34.
Horáček, I., 1979: Mění se početnost netopýrů v Českém krasu? ibid. 5: 53-64.
Horáček, I., 1979: Poznámky k metodice kraniometrického výzkumu netopýrů. Lynx, 20: 111-112.
Horáček, I., J.Zima, J.Červený, 1979: Letní nálezy netopýrů na Slovensku: 1966-1977. Lynx, 20: 75-98.
Horáček, I., J.Zima, 1979: Zur Frage der Synanthropie bei Hufeisennasen in der Tschechoslowakei. Nyctalus, Berlin, 2: 68-71.
Horáček, I., 1980: Nová paleontologická lokalita na Zlatém koni u Koněprus. Čs.kras, Praha, 20: 105-107.
Horáček, I., 1980: Včeláre 3 - nová staropleistocenní lokalita Slovenského krasu. Slov.kras, Lipt.Mikuláš, 18: 183-192.
Horáček, I., 1980: Behaviorální struktury a pravidlo rekapitulace. Bull.Activ.Nerv. Super., Praha, 16.
Horáček, I., 1981: Comparative notes on the population structure in several European bat species. Myotis, Bonn, 18-19: 48-53.
Červený, J., I.Horáček, 1981: Comments on the life history of Myotis nattereri in Czechoslovakia. Myotis, Bonn, 18-19: 156-162.
Gaisler, J., V.Hanák, I.Horáček, 1981: Remarks on the current status of bat populations in Czechoslovakia. Myotis, Bonn, 18-19: 68-75.
Horáček, I., 1981: Comments on the lithostratigraphic context of the Early Pleistocene mammal biozones of central Europe. IGCP 24 Report 6, (Sess.1979), Praha: 99-117.
Gaisler,J., V.Hanák, I.Horáček (eds.), 1981: Výsledky zimního sčítání netopýrů v Československu: 1969-1979. Sborn. OM Most - přír., 3:    71-116.
Horáček, I., 1981: The Neogene and Quaternary faunas in the Bohemian Karst and their sigificance for the knowledge of this area. In: Bosák, P. (ed.): Jaroslav Petrbok Memorial volume. Stalagmit, Praha, Supl.: 9-18.
Horáček, I., V.Ložek, 1982: Vývoj přírodních poměrů na návrší Bašta u Hlubočep v poledové době. Čs.kras, Praha, 32: 21-39.
Horáček, I., 1982: K poznání glaciálních poměrů v krasu severního Bulharska. Čs.kras, Praha, 32: 95-103.
Horáček, I., V.Ložek, 1982: Ostrany u Rimavské Soboty - nové naleziště středopleistocenní fauny na Slovensku. Čs.kras, Praha, 32: 108-109.
Horáček, I., 1982: Výzkum fosilních obratlovců v CHKO Český kras. Pam. a přír., Praha, 1982: 106-111.
Bosák, P., J.Glazek, I.Horáček, A.Szynkiewicz, 1982: New locality of Early Pleistocene vertebrates - Zabia cave at Podlesice, Central Poland. Acta geol. Polon., Warszawa, 32: 217-226.
Bosák, P., I.Horáček, 1982: The investigation of old karst phenomena of the Bohemian Massif in Czechoslovakia: a preliminary regional evaluation. Proc.8th Int. Speleol. Congress, Bowling Green (N.M.): 167-169.
Bosák, P., I.Horáček, 1982: Kvartérní sedimenty jeskyně Niedzwiedzia v u Klentna (Polsko). Čs.kras, Praha, 33: 79-89.
Horáček, I., 1982: Perspektivy zpracovávání faunistických dat. Zprávy ČSZ, Praha, 17-18: 7-13.
Horáček, I., 1982: Význam studia fauny Balkánského poloostrova pro poznání vývoje savčí fauny ČSSR. Zprávy ČSZ, Praha, 17-18: 73-80.
Horáček, I., 1983: Biostratigraphic research in caves - its scope in karstogenetic studies in ČSSR. Proc.Symp. New Trends in Speleology. Stalagmit, Praha, Suppl. 1983: 20-22.
Horáček, I., 1983: Problems of cave-dwelling of European bats and their environmental implications. Proc.Europ. Reg.Conf. Speleology, Sofia, Vol. I: 163-169.
Horáček, I., 1983: Quaternary fossil karst in Czechoslovakia and its significance for the chronostratigraphic research. ibid.:
Bosák, P., J.Čadek, I.Horáček, J.Ulrych, J.Tůma, 1983: The development of the Na Turoldu cave (S-Moravia, Czechoslovakia). ibid.:
Horáček, I., V.Ložek, 1983: Paleontologické doklady a jejich stratigrafické zhodnocení. In: Bosák,P. (ed.): Krasové jevy vrchu Turold u Mikulova. Studie ČSAV, 5/84: 105 pp.
Horáček, I., 1983: Pokryvné uloženiny a fosilní výplně. ibid.
Horáček, I., 1983: Pobádenský vývoj bradla. ibid.
Horáček, I., 1983: Mokrá 1 - nová staropleistocenní obratlovčí fauna z Moravského krasu. Čs.kras, Praha, 34: 55-60.
Horáček, I., 1983: Obratlovčí fauna z jeskyně 1504 v Kodě. Český kras, Beroun, 7: 24-27.
Ložek, V., I.Horáček, 1983: Staropleistocenní fauna z jeskyně Na Skalce u Nového Mesta nad Váhom. Čs.kras, Praha, 35: 65-75.
Ložek, V., I.Horáček, 1983: Nález fauny ve vchodu Němcovy jeskyně v Moravském krasu. Čs.kras, Praha, 33:
Horáček, I., V.Ložek, 1983: Z výzkumu výplní Mladečských jeskyní u Litovle. Čs.kras, Praha, 35: 98-100.
Horáček, I., V.Ložek, 1983: Nález staropleistocenní fauny v krasových dutinách u Brekova. Čs.kras, Praha, 35: 100-102.
Hanák, V., I.Horáček, 1984: Some comments on the taxonomy of Myotis daubentoni (Kuhl, 1819) (Chiroptera, Mammalia). Myotis, Bonn, 21-22: 7-19.
Horáček, I., V.Hanák, 1984: Comments on the systematics and phylogeny of Myotis nattereri (Kuhl, 1818). Myotis, Bonn, 21-22: 20-29.
Horáček, I., 1984: Remarks on the causality of population decline in European bats. Myotis, Bonn, 21-22: 138-147.
Horáček, I., A.Sánchez-Marco, 1984: Comments on the Weichselian small mammal assemblages in Czechoslovakia and their stratigraphical interpretation. N.Jb.Geol.Paläont., Mh., 1984 (9): 560-576.
Horáček, I., 1984: Stratigraphy of sinter deposits in cave infills. In: Bosák, P. (ed.): New Trends in Speleology II, Stalagmit, Praha, Suppl. 1984:
Horáček, I., 1984: Obratlovčí mikrofauna z fosilních výplní Koněpruských jeskyní. Sb.Český kras, Beroun, 9: 68-75.
Horáček, I., 1984: Netopýři Koněpruských jeskyní. Sb.Český kras, Beroun, 9: 88-95.
Horáček, I., 1984: Obratlovčí mikrofauna z jeskyně 1504 (2.sdělení). Sb.Český kras, Beroun, 10: 18-21.
Horáček, I., 1984: Spolehlivost dat získaných Peterson-Lincolnovým indexem: testovací metoda. Lynx, Praha, 22: 79-82.
Horáček, I., J.Červený, 1984: K výskytu druhů Rhinolophus ferrumequinum a Rhinolophus euryale na Slovensku. Lynx, Praha, 22: 15-17.
Horáček, I., 1984: Nález Pipistrellus nathusii ve Slovenském krasu. Lynx, Praha, 22: 88.
Horáček, I., 1985: Population ecology of Myotis myotis in Central Bohemia. Acta Univ.Carolin. - Biol., 1981: 161-267.
Zima, J., I.Horáček, 1985: Synopsis of karyotypes of vespertilionid bats (Mammalia, Chiroptera). Acta Univ.Carolin. - Biol., 1981: 311-329.
Horáček, I., 1985: Survey of the fossil vertebrate localities Včeláre 1-7. Čas.min.geol., Praha, 30: 353-366.
Horáček, I., 1985: Quaternary morphoclines and changes in community structure in European shrews (Mammalia, Soricidae). In: Mlíkovský,J., V.J.A.Novák (eds.): Evolution and Morphogenesis, Praha: 799-810.
Bosák,P., I.Horáček, J.Sýkora, S.Tůma, 1985: Krasové jevy hřbetu Karžantau (západní Ťan-Šan, jižní Kazachstán). Čs.kras, Praha, 36: 85-96
Matoušek,V., J.Beneš, V.Ložek, I.Horáček, 1985: Zpráva o první sezoně revisního archeologického výzkumu jeskyně Axamitova brána. Sb.Český kras, Beroun, 11: 7-35.
Horáček, I., 1986: Kerivoula (Mammalia, Chiroptera), fossil in Europe? Acta Univ.Carolin. - Geol., Špinar Vol.2: 213-222.
Horáček, I., V.Hanák, 1985: Generic status of Pipistrellus savii and comments on classification of the genus Pipistrellus (Chiroptera, Vespertilionidae). Myotis, Bonn, 23-24: 9-16.
Horáček, I., J.Gaisler, 1985: The mating system of Myotis blythi. Myotis, Bonn, 23-24: 125-130.
Horáček, I., 1986: Fossil records and chorological status of dormice in Czechsolovakia. Part I: Glis glis, Eliomys quercinus. Folia Mus.rer.nat. Bohem. occid., Zoologica 24: 49-59.
Hanák,V., I.Horáček, 1986: Zur Südgrenze des Areals von Eptesicus nilssoni (Chiroptera, Vespertilionidae). Ann.Naturhist. Mus. Wien, 88-89, B: 377-388.
Horáček, I., V.Hanák, 1986: Comments on the generic status of Pipistrellus savii and systematics of the genus Pipistrellus. Bat Res. News, N.Y.
Horáček, I., V.Ložek, 1987: Staropleistocenní fauna z Honců ve Slovenském krasu. Čs.kras, Praha, 38: 133-134.
Ložek,V., I.Horáček, 1987: K otázce stáří suťových brekcií u Slavce v Slovenském krasu. Čs.kras, Praha, 38: 132-133.
Horáček, I., 1987: Fossil records and chorological status of dormice in Czechoslovakia. Part II. Dryomys and Muscardinus. Folia Mus. Rer.nat. Bohem. occid., Zoologica 26: 79-96.
Ložek,V., I.Horáček, L.Gaál, 1987: Stratigrafický výzkum jeskyne Mara Medvedia pri Divíne. Prehlad odb. výsl. XXII TOP, Uhorské  1986: 17-26.
Zima, J., I.Horáček, J.Hošek, 1987: Nálezy rejska horského (Sorex alpinus) a myšice temnopásé (Apodemus agrarius) ve Slovenském  krasu. Lynx, Praha, 23: 103-105.
Jančařík, P., I.Horáček, 1988: Fauna subfossile di piccoli mammiferi nella grotta dell'Ausino (M.Alburnini) in Italia meridionale. L'Appennino Meridionale, Napoli, 1988: 185-186.
Horáček, I., V.Ložek, 1988: Přehled nových výzkumů v kvartéru biosferické reservace Slovenský kras. Čs.kras, Praha, 39: 61-68.
Ložek, V., I.Horáček, 1988: Vývoj přírody Plešivecké planiny v poledové době. Ochrana prírody, Bratislava, 6A: 151-175.
Zima,J., I.Horáček, J.Červený, 1989: Karyotypes of Eptesicus bottae and some other vespertilionid bat species from Soviet Central Asia. pp. 105-110 In: Hanák,V., I.Horáček., J.Gaisler (eds.): European Bat Research 1987, Charles Univ. Press, Praha.
Rybin, S.N., I.Horáček., J.Červený, 1989: Bats of Southern Kirghizia: Distribution and Faunal Status. pp. 421-441. ibid.
Hošek,J., I.Horáček, 1989: Nematodes parasiting the Palearctic bats: host-parasite relations. pp. 465-474. ibid.
Horáček, I., V.Hanák, 1989: Distributional status of Myotis dasycneme. pp. 565-590. ibid.
Ložek, V., Gáal,L., P.Holec, I.Horáček, 1989: Stratigrafia a kvartérna fauna jeskyne Pesko v Rimavskej kotline. Slov.kras, 27: 29-56
Horáček, I., V.Ložek, 1990: Biostratigrafický výzkum rozsedliny na Martince. Čs.kras, Praha, 41: 83-100.
Horáček, I., V.Ložek, 1990: Středopleistocenní fauna u Kuchaříku v Českém krasu. Čs.kras, 41: 124-125.
Fejfar,O., I.Horáček, 1990: Review of fossil arvicolids (Mammalia, Rodentia) of the Pliocene and Quaternary of Czechoslovakia. Int.Symp.Evol.Phyl.Biostr.Arvicolids, Praha: 125-132.
Horáček, I., 1990: On the community context of the arvicolid Quaternary evolution. Int.Symp.Evol.Phyl.Biostr.Arvicolids, Praha: 201-222.
Horáček, I., N.Poulianos, 1990: Further data on bats of the Early Pleistocene site, Petralona. Antropos, Athens, 12: 50-58.
Horáček, I., 1991: Enigma of Otonycteris: ecology, relationship, classification. Myotis, Bonn, 29: 17-30.
Zima,J., J.Červený, I.Horáček, 1991: Standard karyology of eighteen species of bats (Rhinolophidae, Vespertilionidae, Molossidae) from Eurasia. Myotis, Bonn, 29: 31-34.
Fejfar, O., I.Horáček, 1992: A Miocene vertebrate fauna in Suchomasty. Czechoslovak Paleontology, ..
Cílek, V., I.Horáček, 1992: Nález koně , Equus sp., v lomu Paraple ve Sv.Janu pod Skalou. Speleo, Praha, 7: 25.
Ložek, V., I.Horáček, 1992: Slovenský kras ve světle kvartérní geologie. Slov.kras, Lipt.Mikuláš, 30: 29-56.
Zima, J., M.Volleth, I.Horáček, J.Červený, M.Macholán: Karyotypes of two species of bats, Otonycteris hemprichi and Pipistrellus tramatus (Chiroptera, Vespertilionidae). pp. 237-242. In: Horáček, I., V.Vohralík (eds.): Prague Studies in Mammalogy, Karolinum, Praha.
Zima, J., M.Volleth, I.Horáček, J.Červený, 1992: Comparative karyology of rhinolophid bats (Chiroptera: Rhinolophidae). pp. 229-236. In: Horáček, I., V.Vohralík (eds.): Prague Studies in Mammalogy, Karolinum, Praha.
Horáček, I., V.Hanzal, 1993: Causa Amerika. Speleo, Praha, 9:
Horáček, I., V.Ložek, 1993: Biostratigraphic investigation in the Hamorská cave. pp. 49-60 In: Cílek, V. (ed.): Karst sediments. The Fossil Record of Climate Oscillations and Environmental Changes. Cz. Spel. Soc., Praha, 96 pp.
Benda P., Horáček I., 1994: Biometrics of Myotis myotis and  Myotis blythi. Myotis, Bonn, 32-33: 45-55.
Benda P., Horáček I., 1995: Geographic variation in three  species of Myotis (Mammalia: Chiroptera) in South of the  Western Palearctics. Acta Soc.Zool.Bohem. 59: 17-39.
Horáček I., Hanák, V., Zima, J., Červený J., 1995: K netopýří  fauně Slovenska 1979-1995. Netopiere l, Bratislava: 39-54
Horáček I., 1995: K formování středoevropské netopýří fauny. Netopiere 1, Bratislava: 93-98
Horáček I., 1995: Totální albinismus u vrápence malého  (Rhinolophus hipposideros). Netopiere 1, Bratislava: 105-108.
Kovanda J., Smolíková L., Horáček I., 1995: New data on four  classical loess sequences in Lower Austria. Antropozoikum 22: 63-85.
Kovanda J., Smolíková L., Ford D., Kaminská L., Ložek V., Horáček I., 1995: The Skalka travertine mound at Horka-Ondrej  near Poprad (Slovakia). Antropozoikum 22: 113-140.
Uhrín M., Horáček I., Šíbl J., Bego F., 1996: Survey of  bat records from Albania. Acta Soc.Zool.Bohem.,  60: 63-71.
Uhrín, M., Obuch, J., Horáček, I. et al.: Status of Rhinolophidae in Slovakia. Acta Soc.Zool. Bohem. 60:  247-279.
Horáček, I., 1997: Status of Vesperus sinensis Peters, 1880 and remarks on the genus Vespertilio. Vespertilio, 2: 59-72
Horáček, I., 1997: Comments on Vespertilio majori Kormos, 1934.  Ibid.:  131-133.
Benda, P., I.Horáček, 1998:  Bats (Mammalia:Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 1. Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey.  Acta Soc.Zool.Bohem., 62: 255-313.
Horáček, I., 1999: Vertebrate fauna from the Pod Zubem rockshelter. Archeologické rozhledy 51: 268
Horáček, I., 2000:  Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics? Geolines 11: 103-107.
Weinfurtová, D., Horáček, I., 2000:  Netopýr severní  (Eptesicus nilssonii) ve středních Čechách. Lynx N.S.. 31: 149-152.
Němec, P., Koudelková, H., Druga, P, Horáček, I: Spinal cord in bats: implications of phylogenetic studies. Lynx N.S. 31: 81-111.
Svoboda, J., Horáček, I., Ložek, V.,, Svobodová, H., Šilar, J., 2000: The Pekárna Cave. Magdalenian stratigraphy, environment and the  termination of the loess formation in Moravian Karst. Antropozoikum 24: 61-79.
Cílek,V., Horáček, I., Hlaváč, J., 2000: Biostratigraphic investigations in U  hamru cave, Dobrkovice  near Český Krumlov. Speleo.29: 18-20.
Horáček, I., 2000: Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogenese této oblasti. pp. 40-48 In: Cílek, V., Bosák P. (eds.): Zlatý kůň. Knihovna CSS 36. Praha
Němec, P.; H. Koudelková, R.Druga and I. Horáček, 2000: Structure of the Chiropteran Spinal Cord: Implications for the Phylogenetic Systematics. J. Morphol. 248: 266.
Bosák, P., Vašátko, J. Horáček, I., 2001: Czech Republic. pp. 1405-1426 In: Juberthie, C. (ed.): Encyclopaedia Biospeleologica III.
Hanák, V., Benda, P., Ruedi, M., Horáček, I., Sofianidou T. 2001: Bats of the Eastern Mediterranean. Part 2: Review of distribution and taxonomy of bat in Greece. Acta Soc.Zool. Bohem. 64: 277-346
Horáček, I., 2001: Sčítání netopýrů v zimovištích ČR: 1969-2001. Vespertilio 5: 3-5.
Horáček, I. (ed.), 2001: Nejvýznamnější zimoviště netopýrů ve středních Čechách. Vespertlio 5: 121-145.
Nová, P., Malý, P., Horáček, I., Hanák, V., Sádovská, E., 2001: Zimoviště netopýrů v podzemí Sedlčansko-krásnohorského metamorfovaného ostrova. Vespertilio, 5: 187-189.
Horáček I., Ložek, V., Svoboda, J., Šajnerová, A., 2002: Přírodní prostředí a osídelní krasu v pozdním paleolitu a mezolitu. pp. 313 – 354  In:  Svoboda, J. (ed.): Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie. AÚ AV ČR Brno, 406 pp.
Horáček, I., 2002: Fosilní obratlovci lokality Bacín. pp. 292- 293. In:  Svoboda, J. (ed.): Prehistorické jeskyně: katalogy, dokumenty, studie. AÚ AV ČR Brno, 406 pp.
Hulva, P., Horáček, I., 2002: Craseonycteris thonglongai (Chiroptera, Craseonycteridae) is a rhinolophoid: molecular evidence from cytochrome b. Acta Chiropterologica, 4: 107-120.
Horáček I., 2003: Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech. pp. 48 – 57. In: Svoboda J. (ed.): Mezolit severních Čech. AÚ AV ČR Brno. 328 pp.
Svoboda J., Ložek V. Horáček I., Opravil E., Novák M., Jenč P., Peša V., 2003: Katalog lokalit. pp. 113-296  In: Svoboda J. (ed.): Mezolit severních Čech. AÚ AV ČR Brno. 328 pp.
Benda P., Ivanova T., Horáček I., Hanák V., Červený J., Gaisler J., Gueorguieva A., Petrov B., Vohralík V., 2003: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. Acta Soc.Zool. Bohem. 67: 245-356.

Hulva P., Horáček I., Strelkov P. P. & Benda P., 2004: Molecular architecture of Pipistrellus pipistrellus / P. pygmaeus (Vespertilionidae) complex: further cryptic species and Mediterranean origin of the divergence. Molecular Phylogenetics and Evolution, 32: 1023–1035.
Benda P., Ivanova T., Horáček I., Hanák V., Červený J., Gaisler J., Gueorguieva A., Petrov B., Vohralík V., 2004: Bats (Mammalia:Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 67: 245–357.
Horáček I. & Jahelková H., 2005: History of the Pipistrellus pipistrellus group in Central Europe in light of its fossil record. Acta Chiropterologica, 7: 189–204.
Černý R., Horáček I. & Olsson L., 2006: The Trabecula cranii: development and homology of an enigmatic vertebrate head structure. Animal Biology, 56: 503–518.
Hoofer S. R., Van Den Bussche R. A. & Horáček I., 2006: Generic status of the American pipistrelles (Vespertilionidae) with description of a new genus. Journal of Mammalogy, 87: 981–992.
Hulva P. & Horáček I., 2006: Cryptic sympatric diversity in Emballonura alecto: further bats species? Acta Chiropterologica, 8: 537–542.
Horáček, I., 2006: Small vertebrates in the Weichselian series in Dzeravá skala cave: list of the samples and a brief summary. pp. 157-167  In: Kaminska L., Kozlowski J.K., Svoboda J.A. (eds.): Pleistocene Environments and Archaelogy of the Dzerava skala Cave, Lesser Carpathians, Slovakia. PAN Krakow. 226 pp.
Pokorný, P., Horáček I., 2006: Přírodní rámec nejstaršího osídlení jižních Čech. pp. 325-343. In: Vencl, S. (ed.): Nejstarší osídlení jižních Čech. AÚ AVČR Praha. 473 pp.
Sedláček O., Hořák D., Riegert J., Reif J., Horáček I., 2006: Comments on Welwitsch´s mouse-eared bat (Myotis welwitschi) with the first record from Cameroon. Mammalian Biology 71: 120-123.
Hulva P, Horáček I, Benda P, 2007: Molecules, morphometrics and new fossils provide an integrated view of the evolutionary history of Rhinopomatidae (Mammalia: Chiroptera). BMC Evolutionary Biology 2007, 7:165
Horáček I., Fejfar O. & Hulva P., 2006: A new genus of vespertilionid bat from Early Miocene of Jebel Zelten (Libya) with comments of Scotophilus and early history of vespertilionid bats. Lynx, n. s., 37: 131–150.
Černý R., Horáček I. & Galis F. (eds), 2006: The First and Founding meeting of the European Society for Evolutionary Developmental Biology, Prague, August 2006 – Proc.Abstracts. Charles Univerity, Praha, 364 pp.
Čermák S., Wagner J., Fejfar O., Horáček I., 2007: New Pliocene localities with micromammals from the Czech Republic: a preliminary report. Fossil Record 10: 60-68.
Horáček I., 2007: Holocene history of the mammalian fauna in the Northern Bohemian sandstone region (Czech Republic), pp. 265-272 In:  Sandstone Landscapes. Academia, Praha.
Horáček I., Mihevc A., Zupan Hajna N., Pruner P., Bosák P., 2007: Fossil  vertebrates and paleomagnetism update of  one of the earlier stages of cave evolution in the classical karst, Slovenia: Pliocene of Črnotiče II site and Račiška pečina. Acta Carsologica 36: 111-128.
Sabol M., Fejfar O., Horáček I., Čermák S., 2007: The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results. Scripta. Fac.Sci.Nat.Uni.Masaryk, Brno, 36: 57-64.
Ložek V., Horáček I., 2007: Molluscan and vertebrate successions from the Velká Ružínská Cave (East Slovakia).  pp. 217-225  In: Festschrift fur Klaus Dietrich Jaeger  zum 70 Geburtstag. Terra Prehistorica
Svoboda J., Hajnalová M., Horáček I., Novák M., Přichystal A., Šajnerová A., Yaroschevich A., 2007: Mesolithic settlement and activities in rockshelters of the Kamenice river canyon, Czech Republic. Eurasian Prehistory 5: 65-127.
Svoboda J.A., Hajnalova M., Horáček I., Novák M., Přichystal A., Šajnerová A.,. 2007: Okrouhlík. Výzkum mezolitického sídelního areálu v soutěsce Kamenice v roce 2005.  Minulost Českého Švýcarska V: 5-37.
Horáček I., 2007:  Developmental dynamics of chiropteran molars: on variation and constraints. JVP 27 (3): 91A
Landová E., Horáček I., Frynta D., 2006: Have black rats evolved a culturally-transmitted techniques of pinecone opening independently in Cyprus and Israel?  Israel J. Ecol. Evolution, 52: 151-158.
Benda P., Hanák V., Horáček I., Hulva P., Lučan R. & Ruedi M., 2007: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 71: 71–130.
Hulva P., Benda P., Hanák, Evin A. & Horáček I., 2007: New mitochondrial lineages within the Pipistrellus pipistrellus complex from Mediterranean Europe. Folia Zoologica, 56: 378–388.
Hulva P., Horáček I. & Benda P., 2007: Molecules, morphometrics and new fossils provide an integrated view of the evolutionary history of Rhinopomatidae (Mammalia: Chiroptera). BioMedCentral Evolutionary Biology, 7: 165.

Lučan R..K., Horáček I., Hulva P., Benda P., 2007: První doklad rozmnožování netopýra pobřežního (Myotis dasycneme) v České republica a nový letní nález netopýra východního (Myotis blythii) na jihovýchodní Moravě. Lynx (Praha), n.s., 38: 109-112.
Jahelková H., Horáček I,, Bartonička T., 2008: The advertisement song of Pipistrellus nathusii (Chiroptera, Vespertilionidae): a complex message containing acoustic signatures of individuals. Acta Chiropterologica 10: 103-126.
Soukup V., Epperlein H-H., Horáček I, Černý R., 2008: Dual epithelial origin of vertebrate oral teeth. Nature. doi: 10.1038/nature/07304.

(d) Učebnice a učební texty

Anděra, M., I.Horáček, 1982: Poznáváme naše savce. Mladá Fronta, Praha, 254 pp.
Ložek, V., I.Horáček, 1980: Jeskynní výplně. Stalagmit, Praha, Suppl.1980,1: 1-26
Bosák,P., J.Demek, I.Horáček, 1981: Fosilní kras. Stalagmit, Praha, Suppl. 1981: 1-19.
Horáček, I., 1985: Létající savci. Academia, Praha, 155 pp.
Horáček, I. 2003: Biogeografie. Biodiversita. Pp. 681-698 In: Rozsypal et al.: Biologie 2000. Scientia, Praha. 797 pp.
Smrž J., Horáček I., Švátora M., 2004: Biologie živočichů. Fortuna, Praha.

(f) Přednášky typu "invited speaker"

Horáček, I., 1982: Biostratigraphic dating in the fossil karst. Annual meeting Polish Speleol. Society, Ojcow
Horáček I., 1989: Rates of Quaternary evolution in mid-European small mammals: what caused the differences, Symp. Mammalian Evol. Paleoecology. 5th ITC Rome
Horáček, I.,  1992: Functional morphology of shrews in fossil record, Inst. Anatomy, Univ. Frankfurt a.M. - seminární přednáška
Horáček, I., 1998: The Carpathian System and chiropteran biogeography.  2nd Symp. Bats Carpathians, N.Sedlice 1998 - úvodní přednáška symposia
Horáček, I.,  Gaisler, J., Hanák, V., 2000: The Bats of the Palearctic Region: a taxonomic, ecological and  biogeographic review.  8th European Bat Research Symposium, Krakow - úvodní přenáška symposia
Horáček I., Ložek V., Fejfar O., 2004: Mid-Pleistocene Revolution in Mid-European fossil record. 18th Senckenberg Conf. :  Paleoecology of Neogene and Quaternary. Weimar 2004.
Horáček I., 2004: Biostratigraphic dating of cave deposits. Symp. Dating cave deposits. Postojna 2004.
Horáček I. a ČESON, 2004:  Současné změny středoevropské fauny prismatem výsledků nejrozsáhléjší monitorovací akce v ČR. Úvodní přednáška symp. Zoologické dny 2004, Brno.
Horáček I., 2004: Concluding remarks.  Workshop on Holocene Mammalian paleobiography, Leiden.
Horáček, I., 2007:  Time and Karst: a biostratigraphic perspective. Acta Carsologica 36: 219-220.
Horáček I., 2007:  Developmental dynamics of chiropteran molars: on variation and constraints. Symposium Evolution of bats. Austin, USA, JVP 27 (3): 91A

(j) Disertační, rigorosní a habilitační práce

Horáček, I., 1976: Populační ekologie netopýra velkého, Myotis myotis (Borkhausen, 1797) ve středních Čechách. Dipl. a rigor. (MSc.)  PřF UK Praha, 205+447 pp.
Horáček, I., 1984: Paleoekologický význam drobných savců (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) v kvartéru ČSSR. CSc./PhD disertace ÚGG ČSAV Praha, 255 pp.
Horáček, I., 1994: Aspekty biogeografického výzkumu středoevropských savců. Habilitační práce, PrF UK Praha, 70+1130 pp.

(k) Abstrakty nepublikovaných symposiálních sdělení  (výběr)

Horáček I., Zima J., 1978: Convergent trends in the evolutioon of vespertilionid bats. Abstr. 2nd Int.Theriol.Congress, Brno, p. 184
Horáček I., 1978: Social organisation in Myotis myotis (Chiroptera). Abstr. 2nd Int.Theriol. Congress, Brno, p. 190
Horáček I., 1989: Rates of Quaternary evolution in mid-European small mammals: what caused the differences, Symp. Mammalian Evol. Paleoecology. 5th ITC Rome
Horáček I., 1991: Community dynamics vs. life traits pattern in response to the environmental fluctuations. Abstr. 4th Congress Eur.Evol.Biol., Debrecen, p.
Horáček I.,  1993: Survey of the Neogene bats in Czech and Slovak Republics. Abstr. 63.Jahrestag. Paläont. Ges., Prag, p. 54
Horáček I., 1993: Climate-dependent changes in the Mid-European mammalian Quaternary record. Abstr. ESF Workshop Influence of Climate on faunal evolution. Sant Felieu de Guixols, p. 28
Horáček, I., 1993: Early history of vespertilionid bats .Bat Res. News, N.Y., :
Horáček I., 1994: Holocene development of the mammalian  community structure as revealed of the Mid-European fossil  record. Z.Säugetierk. 59, Sonderheft (Abstr.): 21.
Horáček I., Benda P., 1994: The patterns of morphometric  variation in three Myotis spp. in Central Europe and in the  Mediterranean region. Z.Säugetierk. 59, Sonderheft (Abstr.):  21-22.
Horáček I., 1994: A revised view of the Mid-European mammalian biostratigraphy around Mn17/Q1 and Q2/Q3 boundaries. Abstr. Conf. Neogene and Quaternary Mammals of the Palearctic, Krakow, p. 31
Horáček I., 1995: Late Vistulian/Early Holocene faunal  interchange in Central Europe and in the E-Mediterranean. ERC The Ecological Setting of Europe, La Londes les Maures,  Abstr. p.58
Horáček I., 1995: Late Vistulian/Early Holocene faunal  interchange in Central Europe and in the E-Mediterranean. ERC The Ecological Setting of Europe, La Londes les Maures,  Abstr. p.58
Horáček, I., 1996: Structural changes in mammalian communitie around the MN17/Q1 and Q2/Q3 boundaries: a comparison based on Central European record. Abstr. INQUA-SEQS Congr. The Dawn of the Quaternary, Kerkrade, p. 45.
Horáček, I., 1996: Holocene history of the Mid-European bat communities. Abstr.7th EBRS, Veldhoven,  p.26.
Horáček, I., J.Zima, 1996: Evolutionary divergence in the Lesser Horseshoe bat. ibid. p. 27
Němec, P. , I.Horáček, 1996: Chiropteran diphyly - definitely a past question? ibid. p. 51
Horáček, I., 1996: Holocene paleobiogeography of dormice in Central Europe.  3rd Int.Conf.Dormice, Zagreb.
Horáček, I. , Hanák, V., Benda, P., 1998:  Bats (Chiroptera) of the Eastern Mediterranean: a biogeographic summary. Z.Saugetierk., 63, Suppl-:  26.
Horáček, I., Ringel, T., 1998: Late Pleistocene and Holocene morphometric changes in Arvicola terrestris (Rodentia: Arvicolidae) in Central Europe. ibid:  27
Weinfurtová, D., Horáček, I., 1998: Clustering behaviour and thermal strategy in a breeding colony of Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae).  ibid.:  67.
Horáček, I., 1998: Biogeografie mladočtvrtohorní faunogenese středoevropské savčí fauny.  Abstr. Zoologické dny Brno
Benda, P., Horáček, I., 1998:  Bats of the genus Myotis in Turkey (Chiroptera, Vespertilionidae). Abstr. Euro-Am. Mammal Congress, Santiago di Compostela 1998.
Horáček, I., 1998:  Late Pleistocene mammalian palaeobiogeography of Central Europe. ibid.
Horáček, I,  1998: The Carpathian System and chiropteran biogeography.  2nd Symp. Bats Carpathians, N.Sedlice 1998.
Horáček, I., 1998: Biogeografie mladočtvrtohorní faunogenese středoevropské savčí fauny.  Abstr. Zoologické dny Brno
Benda, P., Horáček, I., 1998:  Bats of the genus Myotis in Turkey (Chiroptera, Vespertilionidae). Abstr. Euro-Am. Mammal Congress, Santiago di Compostela 1998.
Horáček, I., 1998:  Late Pleistocene mammalian palaeobiogeography of Central Europe. ibid.
Horáček, I,  1998: The Carpathian System and chiropteran biogeography.  2nd Symp. Bats Carpathians, N.Sedlice 1998.
Němec, P., H. Koudelková, R.Druga and I. Horáček, 2000: Structure of the Chiropteran Spinal Cord: Implications for the Phylogenetic Systematics. J. Morphol. 248: 266.
Horáček I., 2002:  Early Myotis: comment on fossil record. IXth European Bat Research Symposium, August 26–30, 2002, LeHavre.
Němec, P., Lucová M., Horáček I., 2002: Neuromorphological traits and phylogeny of bats. IXth European Bat Research Symposium, August 26–30, 2002, LeHavre.
Horáček I. et al., 2002:  Monitoring bats in underground hibernacula of Czech Republic: 33 year of study. IXth European Bat Research Symposium, August 26–30, 2002, LeHavre.
Hulva, P. and Horáček, I., 2002: Mega- and Microchiroptera: old clades and new views. IXth European Bat Research Symposium, August 26–30, 2002, LeHavre.
Hulva, P., Horáček, I., 2002: Micro- vs. Megachiroptera: molekulární evidence, Zoologické dny, 2002, Brno
Horáček I, 2002: Tatry v době ledové: mrazová pustina? Kvartér 2002, Brno.
Hulva, P., Horáček, I., Řehák, Z., 2003: Genetic diversity and distribution of of Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus. 4th European Congress of Mammalogy, July 27 – August 1, 2003, Brno.
I. Horáček, 2003: Late Pleistocene – Holocene development of mammalian communities in Central and SE Europe: is the ORD model valid? 4th European Congress of Mammalogy, July 27 – August 1, 2003, Brno.
Černý R., Horáček I.. 2004: Neural crest cell condenstations and jaw cartilage morphogenesis: A speculative perspective of development and evolution.  COST B23 WG1-3 Meeting, Ghent, 19-20 March 2004, Abstr. P. 2
Copková H., Horáček I., 2004:  Hraboš polní: fosilní záznam a fylogenetická historie. Konf. 10.Kvartrér 2004, Brno 2.12.2004, Abstr. P.
Horáček I., Špoutil F.. 2004: Dental phenotype in vespertilionid bats: a comment on variation and constraints. COST B23 WG1-3 Meeting, Ghent, 19-20 March 2004, Abstr. P.6
Horáček I. a Špoutil F., 2004:  Tribosphenic molar: developmental architecture of its enamel coat. 9th Congress Teeth morphogenesis and development. York 19-22 July 2004
Horáček I., Špoutil F., 2004: Why tribosphenic? On mystery of chiropteran teeth. 13th International Bat Research Conference, Mikolajki, Poland, 23-27 August 2004,  Abstracts p.35
Němec P., M.Lucová, H.Skálová, I.Horáček, 2004: Bearing of neuromorphological traits on reconstruction of chiropteran phylogeny. Ibid., p.17
Špoutil F., Horáček I., 2004:  Enamel patterns in tribosphenic molar.  COST B23 WG4 Meeting, Debrecen, October 2004, Abstr. P.
Horáček, I. Fejfar, O., Ložek V., 2004:  Middle Pleistocene revolution in Mid-European Fossil Record. Abtr. 18th Senckenberg Conference on Cenozoic Paleoecology. Weimar .
Horáček, I., 2004 : Biostratigraphic dating of cave sediments. Abstr. Symp. Dating cave sediments. Postojna, Sl.
 Horáček, Spoutil, F., Vrabcová S., 2006: Why tribosphenic.   p.42  In: Heikinheimo, K. and Thesleff, I. (eds).: Abstr. COST B23 Joint Meeting, Helsinki. 108 pp.
Horáček, I., Suvova, Z., Krejcova, D., Copková, H., 2006: Structure of dental phenotype in arvicolid rodents: adaptive variations and constraints. p. 43 In: Heikinheimo, K. and Thesleff, I. (eds).: Abstr. COST B23 Joint Meeting, Helsinki. 108 pp
Zahradníček, O., Horáček, I., 2006: Geckos teeth: an alternative model of amniote tooth-cusps formation? p. 58 In: Heikinheimo, K. and Thesleff, I. (eds).: Abstr. COST B23 Joint Meeting, Helsinki. 108 pp
Horáček, I., Špoutil F., Vrabcová, S., 2006: Genetic signalling or contextual control? Regulation dynamics in development of mammalian dentitions. p. 116  In: Černý, R., Horáček, I., Galis, F. (eds): The First and Founding meeting of the European Society for Evolutionary Developmental Biology
Horacek I., 2007: Biogeography of the Later-Pleistocene-Holocene faunal transition in central Europe.  p. 540   In: Prigioni C, Sforzi A. (eds.): Abstracts V European Congress of Mammalogy. Hystrix  It.J.Mammalogy n.s. 1-2: 1-576.
Horacek I., Benda P., Hulva P., Lucan R., HAnak V., 2007: Batsof the Eastern Mediterranean:the geographic structure of diversity and its sources. p. 211 In: Prigioni C, Sforzi A. (eds.): Abstracts V European Congress of Mammalogy. Hystrix  It.J.Mammalogy n.s. 1-2: 1-576.
Horacek I., Spoutil F., Vrabcova S., 2007: Odontogenesis of tribosphenic molars: developmental background of a major mammalian apomorphy. p. 57   In: Abstracts 8th ICVM Paris.  172 pp.
Soukup V., Epperlein H.H., Horacek I., Cerny R., 2007: Oral morphogenesis in axolotl and the first evidence of endodermal teeth for gnathostomes.  p. 120 In: Abstracts 8th ICVM Paris.  172 pp.
Drozd B., Cerny R., Svatora M., Horacek I., 2007:  Pharyngeal dentition in asp: from harmless asp's baby to the freshwater beast. p. 34 In: Abstracts 8th ICVM Paris.  172pp.
Zahradnicek O., Horacek I., 2007: Bicuspid teeth of a gecko, Paroedura pictus: ontogeny of cusp formation. p. 140 In: Abstracts 8th ICVM Paris.  172 pp.
Hulva P., Benda P., Hanák V., Horáček I., 2007: A new lineage in the Pipistrellus pipistrellus complex from Europe (Crete, Greece). Abstracts 14th International Bat Research Conference, Merida
Horacek I., Hulva P., Lucan R.K., Havelkova S., Benda P., 2007: On flyiing foxes in the Mediterranean region. Abstracts 14th International Bat Research Conference, Merida
Horáček I., Benda P., Storch D., HulvaP., Lucan R., 2007: Bat fauna of the Eastern MEditerranean: historical biogeogrphy vs. macroecological explanations. Abstracts 14th International Bat Research Conference, Merida

(l) Nepublikované závěrečné zprávy a závěrečné zprávy grantových projektů

Horáček, I., 1970: Poznámky k ekologii a faunistice netopýrů v ČSSR. 62 pp. (uloženo v Kat.zool. PřF UK.)
Horáček, I., 1975: Myotis nattereri (Kuhl, 1818) v ČSSR a poznámky o fosilních formách podrodu Isotus Kolenati, 1856 (Mammalia, Chiroprtera ). 124 pp.  SVOČ PřF UK.
Ložek, V., I.Horáček, 1980: Zpráva o výzkumu kvartérních společenstev v letech 1976-1980.ÚGG ČSAV Praha. 37 pp.
Horáček, I., 1980: Nálezy mladocenozoických obratlovců v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogenese této oblasti. ÚGG ČSAV Praha. 31 pp.
Horáček, I., 1981: A revised list of the chiropteran collection of the locality Gundersheim (Rheinhessen) and report on its investigation. Inst.Paläont. Univ. Erlangen-Nürnberg. 24 pp.
Horáček, I., 1982: Stratigrafické aspekty nových nálezů Plio-Pleistocenní fauny v ČSSR. ÚGG ČSAV Praha, 20pp.
Horáček, I., 1983: Kritický katalog fosilních letounů Evropy a severní Afriky (Mammalia, Chiroptera). Práce ke kand. minimu, ÚGG ČSAV Praha, 88 pp.
Ložek, V., I.Horáček, 1983: Postglaciální sledy měkkýšů a obratlovců ve vzájemné korelaci. ÚGG ČSAV Praha, 60 pp.
Horáček, I., 1985: Ekologické změny savčích společenstev v průběhu kvartérního klimatického cyklu. ÚGG ČSAV Praha, 27 pp.
Horáček, I., J.Zima, 1995: PV 408/1994/VŠAV : Drobní savci v materiálu středoasijských expedic UK a AV. Záv.zpráva 1994: 45 pp. Praha.
Horáček, I., M.Macholán, J.Zima, V.Vohralík, P.Benda, D.Frynta, V.Hanák, L.Lukáčová, 1995: GAČR 206/93/0531: Evoluční vztahy savců střední Evropy a středozemní oblasti: multidisciplinární přístup. Záv.zpráva 1995: 88 pp. Praha
Horáček, I., 1998: Postglaciální vývoj středoevropské savčí fauny. GAUK 70/95 . Záv. zpráva 1998: 75 pp. Praha
Horáček, I., P.Němec., 2000: Mícha u netopýrů: srovnávací, fylogenetická a funkční analysa. GAUK 263/1997 B. Záv. zpráva 2000: 33 pp. Praha
Horáček, I., 2001: Sociální biologie netopýrů: srovnávací a vývojové souvislosti. GAUK 97/1998/ B. Záv. zpráva 2001: 102 pp. Praha
Řehák, Z., Horáček I.: Situace Pipistrellus pipistrellus superspecies v České republice. GAČR 206/02/0961 - 2002

(m) Ostatní publikace

m1: Popularisační články, recense aj.

Horáček, I., J.Hošek, 1981-1982: Savci v naší přírodě - seriál 10 článků. Naší přírodou, Praha, 1(1)-2(2) - ca 30 pp. celkem
Horáček, I., 1982: Hanák,V., V.Mazák: The illustrated encyclopaedia of mammals. Lynx, Praha, 21: 152-153.
Horáček, I., 1983: Metodické poznámky k ochraně netopýrů. Metodická příručka ČSOP, Praha, 4. 81-95.
Horáček, I., 1985: Vojen Ložek - 60 years. Věstník ÚÚG, Praha,
Horáček, I., 1985: Etologie. pp. In: Informatorium živé přírody. Nakl. Mladá Fronta, Praha.
Horáček, I., 1986: Plachtící savci. Živa,
Horáček, I., 1989: Ježek, myslivost a ekologie. Myslivost,
Horáček, I., 1991: Netopýři. pp. In: Metodika ochrany přírody. ČSOP Praha.
Horáček, I., 1991: Myotis. Lynx, Praha,
Horáček, I., V.Vohralík, 1992: Vladimír Hanák - a sexagenarian. pp. 12-21. In: Horáček, I., V.Vohralík (eds.): Prague Studies in Mammalogy, Karolinum, Praha.
Horáček, I., 1993: Nomenklatura evropských netopýrů. Bulletin ČESON, 2:
Horáček, I., 1998: Wojcik JM & Wolsan M (eds), 1998: Evolution of Shrews. (recense) Acta Soc.Zool.Bohem, 62: 314.
Horáček, I. J.Mlíkovský, 2001:  Focus on fossil mammals: life story of Oldřich Fejfar, Lynx 32: 3-35.
Horáček, I.,  D.Frynta, 2003: Prof.RNDr. Zdeněk Veselovský – 75 let. Lynx 34: 229-232.
Horáček, I., V.Ložek, 2004: Ledová doba z pohledu zoologa. I: Glaciální fauina a historie její výpovědi. Živa 2004 (1): 5-9.
Ložek V., I.Horáček, 2004: Ledová doba z pohledu zoologa II. Živa 2004 (2): 51-55.

Horáček I., 2005: Kemp T.S.  2005: The Origin and Evolution of Mammals. Book review. Lynx N.S: 36: 140.
Horáček I., 2006: Mickoleit G.:Phylogenetische Systematik der Wirbeltiere. Book review. Acta Soc.Zool.Bohem. 70: 331-332.

Benda P., I.Horáček 2007: "Naši plši" šedesátiletí: k jubileu Miloše Anděry a Vladimíra Vohralíka. Lynx (Praha), n.s., 38: 145-149.

m2: Překlady

Horáček, I. (transl.), 1992: M.Chinery: Jedovatí živočichové. Nakl.OP Praha
Horáček, I., Z.Storchová (transl.), 1993: L.Gamlin: Evoluce. Nakl.OP Praha 64 pp.
Horáček, I. (transl.), 1995: Savci, Chiroptera, Evoluce in  Encyklopedia Obratlovci. Nakl. OP Praha, pp.
Horáček, I., J.Hošek (transl.), 1996: Zázrak života. Nakl.OP Praha.
Horáček, I. (transl.), 1999: T.Pinkson: Květy Wiricuty. Volvox Globator, Praha.

m3: Eseje

Horáček, I., 1982: Jazyk očima biologa. Doslov ke knize J.N.Panova: Znaky,symboly. jazyky. Nakl. Panorama.
Horáček, I., 1992 : O singularitách a diskusích s nimi spojených. Vesmír,  
Horáček, I., 1993: O komunikaci, prostředcích a cílích. Analogon  12:
Horáček, I., 1994: Rub života. pp. 119-213  In: Z.Kratochvíl: Filosofie živé přírody. Herrmann a synové Praha.
Horáček, I.,  1994: O kumunikaci, prostředcích a cílích. Analogon 14: 47-50
Horáček, I.,  1995: Věda (o životě) a čas. Analogon, 13: 11-17.
Horáček, I.,  1995: Obraz člověka. Analogon 14: 6-7.
Horáček, I., 1995: O myškách profesora Burdy, tabu incestu a podobných nočních můrách. Vesmír
Horáček, I., 1995:  Zabít hada. Analogon 15: 55-58
Horáček, I., 1995:  Interface s netopýrem. Analogon 15:
Horáček, I., 1995:  O ekologii. Analogon 15: 70-73
Horáček, I., 1996:  O ekologii, ekonomech a nepřátelích společnosti. Analogon 17: 96
Horáček, I., 1996:  O vědeckém tvoření, mravnosti a nemravnosti. Analogon, 17: 72-73
Horáček, I.,  Vlčková L., 1996:  Město: prostor slasti a topologie žaláře. Analogon 18: 96-99.
Horáček, I., 1996:  Spiklenci slasti. Analogon 18: 130.
Horáček, I., 1996:  Otevřený dopis Národní galerii. Analogon 18: 130-131
Horáček, I., 1997:  Mentální morfologie. Analogon 19: 42-45.
Horáček, I., 1997:  Za principem analogie. Analogon 20:
Horáček, I., 1997:  Lesk a bída Nového věku (New Age). Analogon 20:
Horáček, I., 1998:  Dynamika rituálu. Analogon 21:
Horáček, I., 1998:  Parakabinet Evy a Jana Švankmajerových. Analogon 21:
Horáček, I., 1998:  Koloseum. Analogon 23: 23-25.
Horáček, I., 1998:  O hudbě. Analogon 23: 54-55.
Horáček, I., 1998:  Náhoda a chaos: včera, dnes a zítra. Analogon 24: 2
Horáček, I., 1999:  Doslov. In: T.Pinkston: Květy Wiricuty. Volvox Globator Praha.
Horáček, I., 1999:  Nad obludnostmi milenia. Analogon 25: 40
Horáček, I., 1999:  Hlavou dolů. Vesmír, :
Horáček, I., 2000:  Věc Mikropulos: mrtví prd ví. Analogon 28: 12-13
Horáček, I., 2000:  Revolta a tradice. Analogon 30: 5         
Horáček, I., 2001:  Obraz nepřítele. Analogon 32: 45-51
Zrzavý J., I.Horáček, 2005: Emajlová rozprava o násilí a zabíjení. Analogon 41:

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851