Vývoj savčích společentev a paleoekologie čtvrtohor.

Vývoj savčích společentev a paleoekologie čtvrtohor.

Praktická explorace fosiliferních nalezišť, analýza fosilního záznamu a paleoekologických souvislostí, biometrická analýza vývojových změn fenotypové promělivosti vybraných modelových taxonů na přímém fosilním záznamu. Historie současných společenstev v paleobiogeografické perspektivě (čtivě k témuž zde) , problematika glaciálních refugíí a holocenní rekolonisace.

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851