Taxonomie a paleobiologie netopýrů

Taxonomie a paleobiologie netopýrů

Srovnávací studium recentních a fosilních taxonů. Taxonomická a paleoekologická analýza fosilních společenstev. Fosilní záznam vývojové minulosti současných forem.

*diskuse ke vzniku řádu a poznámky k létání obratlovců obecně

*problematika čeledi Vespertilionidae

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851