Biologie netopýrů

Biologie netopýrů

Změny početnosti populací. Autekologie vybraných taxonů (úkrytová a stanovištní specifika). Behaviorální ekologie (životní cyklus, párovací strategie, potrava).

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851