Srovnávací odontologie

Srovnávací odontologie

Specifika dentice různých skupin obratlovců. Ontogenese, srovnávací a funkční morfologie tribosfenického moláru. Mikroevoluční trendy na dentici vybraných taxonů (Rodentia, Chiroptera). Navazuje na úspěšně řešený projekt COST B23.3.

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851