Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní oblasti

Nově záhájený pětiletý výzkumný projekt, jehož cílem je podrobné zhodnocení distribučních, historických, populačně-ekologických a behaviorálních specifik východomediteránní populace kaloně Rousettus aegyptiacus - jediného výběžku stálého výskytu kaloňů (čeledi Pteropodidae) mimo oblast tropů. Areál druhu ve východním mediteránu je ovšem dosti zvláštní a značně se liší od areálů všech jiných druhů letounů v této oblasti.

Podrobnosti projektu zde

Jedním ze vstupních kroků projektů je registrace všech známých nálezů, zejm. výskytu kolonií a změn jejich početnosti.

Registrační karty kolonií a jedinců pro terénní záznamy účastníků projektu i kohokoliv dalšího kdo se do shromažďování dat hodlá zapojit - za každý údaj jsme vděční a předem děkujeme.

Zde pak je stručný přehled výdobytků.

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851