Biogeografie Mediterránní oblasti.

Biogeografie Mediterránní oblasti.

Srovnávací studium savčích společenstev a vnitrotaxonové proměnlivosti v oblasti středomoří (zejm. netopýři).

Včetně výstupů projektu Srovnávací biogeografie východního Mediterránu a návazných projektů

Aktuální presentace k tematu  zde. 

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851