spis v Nature

25.09.2008 23:24

Fakultní zpráva stran aktuální publikace:  V zářijovém čísle nejprestižnějšího vědeckého časopisu Nature vyšla spolu s úvodním nezávislým komentářem, zdůrazňujícím význam objevu, studie pracovníků Katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity v Praze pod vedením Roberta Černého (Vladimír Soukup, Hans-Henning Epperlein a Ivan Horáček), vrhající nové světlo na vznik a vývoj zubů, Dual epithelial origin of oral vertebrate teeth“ (doi: 10.1038/nature/07304). Tato problematika je důležitá nejen pro své medicínské souvislosti, ale především proto, že zuby ( jeden z hlavních zdrojů vývojových úspěchů obratlovců ) představují důležitý modelový objekt pro studium vývojových regulací v nejobecnějších souvislostech.

Kolektiv autorů pod vedením Roberta Černého (Vladimír Soukup, Hans-Henning Epperlein a Ivan Horáček) prostřednictvím důmyslných experimentů poprvé prokázal, a to navzdory tradovaným učebnicovým názorům, že na vzniku a vývoji zubů se alternativně i společně mohou podílet nejen buňky vnějšího zárodečného listu (ektodermu), ale i buňky vnitřního listu (entodermu). Rozdílný původ zubního zárodku přitom neovlivňuje žádné z vlastností výsledného zubu. Určujícím činitelem vývoje je proto vnitřní část zubu odvozená z buněk neurální lišty. Neurální lišta, populace volně se pohybujících buněk odštěpovaná z nervové trubice, představuje nejdůležitější vývojovou novinku obratlovců. Je zdrojem velkého množství specializovaných buněčných a tkáňových typů, které jsou pro obratlovce charakteristické (m.j. chrupavka a kost ). Pomocí těchto vývojových dat, která jsou naprosto unikátní i v kontextu ostatních modelových druhů, lze zásadním způsobem přehodnotit stávající evoluční teorie o samotném vzniku zubů obratlovců. O důležitosti tohoto objevu svědčí i fakt, že byl vybrán do rozhlasové edice časopisu Nature (Nature Podcast), kde je komentován a kde vyjde rozhovor s jeho autory.

Zvláštní pozornost přitom zasluhuje fakt, že náročné experimenty vypracoval a provedl první autor, Vladimír Soukup, v rámci své diplomové práce. Studie vycházející nyní je jádrem jeho diplomové práce obhajované v těchto dnech. Vladimír Soukup se stal kandidátem PřF UK na cenu Česká hlava - Gaudemaus.

 

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851