Exkurse/praktikum: Metody paleoekologického výzkumu kvartérních obratlovců 2013

19.05.2013 15:27

Exkurse/praktikum

Metody paleoekologického výzkumu kvartérních obratlovců 2013

(I.Horáček)

proběhne v několika etapách

v květnu a červnu 2013

v Českém a Moravském krasu

 

Předběžný program:

 

A – Praha V7:  schůzka účastníků, úvodní informační přednáška, domluva termínů a organisace  -

navrhovaný termín schůzky úterý  21.5.2013 – V7   č. 234  10.00  (odpoledne – příp.  exkurse Srbsko, Tetín,)

 

B  květen, červen  (dle domluvy)

3-4 jednodenní exkurse do Českého krasu: demonstrace pliocenních a pleistocenních nalezišť, odkryvové práce na mladopleistocenní serii jesk. Bišilu v Tetíně, dokumentace, odběr materiálu a terénní zpracování – Tetín-Srbsko

Doprava –autem (dle počtu účastníků a domluvy)

 

C    poslední týden června

exkurse na vybrané lokality Moravského krasu, výkopové práce a terénní výzkum profilu Býčí skála převis

Ubytování: terénní v jeskyňářské základně (spacáky). Stravování místní.

Sebou terénní oděv, včetně pláštěnky apod., silná baterka, pinseta, lupa.

Doprava –autem (dle počtu účastníků a domluvy)

 

Detaily – po shromáždění informace o zájemcích

I.Horáček – 221951851,

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851