Exkurse Metody kvartérní paleoekologie obratlovců 2016 + Chlum 2016

31.05.2016 03:25

Exkurse

Metody kvartérní paleoekologie obratlovců

2016

 

 

se uskuteční v týdnu od 20. do 26. června v Českém krasu, tradičně ve spolupráci s kolegy z Nár.muzea a Geologického ústavu AV ČR. Kromě výukových demonstračních vycházek jsou na programu odkryvové práce, dokumentace odkryvů,  odběry vzorků a jejich zpracování včetně předběžné analýzy fosilií. Bude pokračováno v práci na holocenní serii v jeskyni Skalice u Měňan a zejména pak zpracovávání složitého komplexu sedimentárních serií kolem hranice staršího a středního pleistocenu v lokalitě  Chlum u Srbska. 

Ubytování terénní v jeskyňářské chatě pod Koněpruskými jeskyněmi.

 

Podrobnější informace budou k disposici na úvodním ca 2-3 hodinovém setkání se stručným uvedením do problematiky a praktickým cvičením v extrakci a určování fosilií.

Tato část kursu proběhne v úterý 17. května od 13 hod v posluchárně 234, Viničná 7, 2. patro.

 

V případě, že se ze závažných důvodů nemůžete zúčastnit, ale s terénní exkursí počítáte, prosím ozvěte se obratem.

 

Kurs je otevřen všem zájemcům, hosté ochotní přiložit ruku k dílu vždy vítáni !

 

Se srdečnými pozdravy se na setkání těší

Ivan Horáček

horacek@natur.cuni.cz

728 095 036

 

 

 

Zájemce prosím o stručnou zprávu předem

horacek@natur.cuni.cz

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851