Bat Distribution Viewer profesora Bogdanowicze

06.05.2009 04:44

Viztež jak pokrocilo světové mapování netopýrů a webové nástroje toto visualisující

zde

Vyhledávání

Kontakt

Ivan Horáček, Prof.RNDr.CSc. Katedra Zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
00420 221951851